Cemil Topuzlu Cad. Yeşil Kır Apt. No:20 Kat:1 Daire:6 Fenerbahçe
bilgi@dokudanismanlik.com
+90 (216) 550 55 22

Serap ALTEKİN

Dr. Klinik Psikolog

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini alarak uzmanlık ünvanını, aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında Doktora eğitimini tamamlayarak Dr ünvanını kazandı.

2002 yılından bugüne klinik alanda psikoterapist olarak çalışmaktadır. 2005 yılından bu yana ise, kurucularından olduğu Doku Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Merkezi’nde klinik çalışmalarını sürdürmektedir.

1999 Marmara Depremi sonrasında bölge halkına yönelik ve 2003 yılında İstanbul’da yaşanan patlamalar sonrasında, Sinagog, HSBC ve İngiliz Konsolosluğu çalışanlarına yönelik olarak düzenlenen travma sonrası psikolojik ilkyardım ve psikososyal destek çalışmalarına katıldı; 2011 Van Depremi, 2013 Gezi Süreci, 2014 Soma Maden Faciası, ve 2015-2016'dan bu yana ise Suruç, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen patlamalar ve terör saldırıları ardından dayanışma ve psikososyal destek hizmetlerinin hem koordinasyonunda hem de saha çalışmalarında görev aldı.

2010 yılından bu yana yarı zamanlı öğretim görevlisi ve süpervizördür. Lisans düzeyinde vermekte olduğu başlıca dersler; "Psikopatoloji", "Klinik Psikoloji", "Psikoloji Kuramları", "Kişilik Psikolojisi", "Sosyal Psikoloji", "Psikolojiye Giriş" ve "Tüketici Davranışlarının Psikolojik Bileşenleri"dir. Yüksek Lisan düzeyinde ise; "Travma ve Stres", "Kayıp ve Yasla Psikoterapötik Çalışma İlkeleri", "Klinik Görüşme Becerileri" ve "Klinik Süpervizyon"dur. Özellikle travma sahasında çalışan ruh sağlığı uzmanlarına klinik süpervizyon vermektedir. Kayıp ve yas, kadına yönelik şiddet, çocuk cinsel istismarı, zorunlu göç ve mültecilik alanları başta olmak üzere travma alanında çalışan ruh sağlığı uzmanlarına, arama kurtarma ekiplerine ve gazetecilere tükenmişlik ve ikincil travmatizasyon risklerine karşı farkındalık ve öz bakım odaklı bireysel destek vermekte, proje danışmanlığı ve grup çalışmaları yapmaktadır.

Gazetecilere ve yurttaş habercilerine yönelik "medyada haber dilindeki yaygın etik ihlaller", "ayrımcılık ve nefret söylemi", "şiddet, cinsel istismar ve intihar haberlerinin dili" gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı ve TPD İstanbul Şubesi Travma, Kriz ve Afet Birimi sorumlusudur.

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Altekin, S., & Yılmaz, A.T., “Diabetes Mellitus Tedavisinde modern psikolojik ve psikoterapötik yaklaşımlar”, Aktüel Tıp Diyabet Forumu, Şubat, Cilt 8, Sayı 2, 2003.

Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve/veya bildiri kitabında basılan bildiriler:

Altekin, S., "Travma sonrası büyüme", II. Travma Sempozyumu, Nisan, 2017.
Altekin, S.,"Toplumsal ve politik travmalarda psikososyal destek süreçlerinde ortaya çıkan etik hassasiyetler ve ikilemler", EFPA Etik Sempozyumu, Nisan, 2016.
Altekin, S., "Travma ile çalışmak, birlikte büyümek: Tükenmişlik ve ikincil travmatizasyon riskleri ve öz bakımın önemi", I. Travma Sempozyumu, Nisan, 2016.
Altekin, S., “Travma ile çalışırken danışan-danışman arasındaki ilişkisellikte birlikte büyümek”, Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu, Mayıs, 2013.
Altekin, S., “Türkiye’de ve dünyada klinik psikolog olmak”, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Nisan, 2012.
Altekin, S., “Psikososyal boyutlarıyla psoriasis (sedef): Kümülatif yaşamsal bozulma perspektifinden psoriasis tedavisine bütüncül yaklaşım ile hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi”, Psoriasis Tedavisinde 360 Dermotoloji-Psikoloji Uydu Sempozyumu, Haziran, 2011.

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

Bozunoğulları, D., “Göç, algılanan ayrımcılık ve başa çıkma stratejileri”, Okan Üniversitesi, Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, devam etmekte olan yüksek lisans tezi.
Çolakoğlu, Ö., “Soma Kömür Madenleri örneği: Travmatik olaya maruz kalma ve psikolojik destekten faydalanmanın, travma sonrası stres bozukluğu ve tükenmişlik üzerindeki etkisi”,
Okan Üniversitesi, Travma Odaklı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, devam etmekte olan yüksek lisans tezi.

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar ve/veya kitaplarda bölümler:

Altekin, S., “Gazetecilerde tükenmişlik sendromu ve travma sonrası stres bozukluğu riskine karşı koruyucu-önleyici yöntemler ve öz-bakım”; Ed: Dursun, Ç., “Gazeteciler ve haber yapım süreci”, İmge Yayınevi, yayın aşamasında.
Altekin, S., “Soma Maden Faciası sonrası bölgede yürütülen psikososyal destek çalışmaları, travma sonrası stres belirtilerine dair koruyucu-önleyici bilgilendirme”; Umman, U.Ş. & Yıldırım, O., “Soma”, yayın aşamasında.
Altekin, S., “Travma sahasında çalışan ruh sağlığı uzmanlarında dolaylı travmatizasyon ve tükenmişlik risklerine karşı koruyucu-önleyici unsurlar ve özbakım”; Travma ve Psikolojik İlk Yardım El Kitabı, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, yayın aşamasında.
Altekin, S. & Yaşaroğulları, S. (2016) “İdealist: İdeal Satışın Rehberi ve Satış Psikolojisi”, Ceres Yayınları.

Sosyal Medya

Twitter: @DrSerapAltekin

Facebook Sayfası: @KlinikPsikologDrSerapAltekin