Cemil Topuzlu Cad. Yeşil Kır Apt. No:20 Kat:1 Daire:6 Fenerbahçe
bilgi@dokudanismanlik.com
+90 (216) 550 55 22

Sanat Terapisi Nedir?

Sanat terapisi bireysel danışmanlıkta, grup danışmanlığında ve kişisel gelişim/farkındalık/eğitim çalışmalarında uygulanabilen dışavurumcu bir yöntemdir. Bu yöntemle sözcüklerin yetersiz kaldığı durumlarda duygular ve düşünceler, renk, form, sembol ve desen olarak kağıda yansır; yani dışavurulur. Böylece insanlar iç dünyalarını sadece sözlerle değil, görsel ve fiziksel yollarla da ifade etme imkanı bulurlar. Sanat ve sanat malzemeleri birer ifade aracı olarak kullanıldığı için amaç estetik veya sanatsal değeri olan ürünler ortaya çıkarmak değildir. Bu nedenle sanat terapisi ile yürütülen çalışmalara katılmak için danışanların sanatsal bilgiye, beceriye veya yeteneğe sahip olması gerekmez.

Nasıl Uygulanır?

Danışan kendisine sunulan sanat malzemelerini (kağıt, gazlı boyalar, yağlı ve toz pasteller, sıvı boyalar, oyun hamuru, dergiler, makas, yapıştırıcı, çeşitli kolaj ürünleri, vb.) kullanarak kendini dilediği gibi ortaya koymakta özgürdür. İhtiyaca ve duruma göre bazen danışan serbest çağrışımla kendi konusunu seçer. Bazen de süreçte ortaya çıkan bir temayı danışan önerebilir. Çalışmanın derinleşmesi için resim çalışmaları ile birlikte diğer yaratıcı sanatlara da (heykel, yazı, hikaye, şiir, hareket, drama, vs.) yer verilir.

Sanat terapisi ile çalışırken danışanın gelişimi, kişiliği, ilgileri, istekleri, ihtiyaçları ve çatışmaları, yarattığı sanat ürünlerine yansır. Yaratılan sanat ürünleri üzerinden danışanın çağrışımları, duyguları ve düşünceleri, danışanın rehberliğinde araştırılır. Böylece danışanın kendi çalışmasını kendisinin anlamlandırmasına, kendisi ile daha derinden ilişki kurmasına ve kendini daha iyi tanımasına aracılık edilir. Ayrıca danışan-danışman arasında kurulan ilişkinin dinamikleri de danışanın içdünyasını ve ilişkilerini anlamasına hizmet eder.

Danışanın yarattığı sanat ürünleri, sanat terapisi süreci tamamlanana dek kendisi için ayrılan sanat dosyasında danışmanı tarafından saklanır. Sürecin sonunda bu ürünler danışana teslim edilir. Seans süresi bireysel danışmanlıkta 50 dakika, grup çalışmalarında ise en az 90 dakikadır.

Yararı Nedir?

Sanat eski düşünce ve davranış kalıplarını yeniden elden geçirip tamir etmek ve yerine yenilerini inşa etmek için etkili bir araçtır. Ayrıca kişinin bilinçle ulaşılamadığı yönlerinin sembolik ifade ile bilinçli hale gelmesini sağlar. Kişi bu süreçte giderek daha fazla özüne yaklaşır ve içsel olarak özgürleşir. Yaratıcılığı ve oyunculuğu açığa çıkar. Bu sayede yaşadığı sorunlara daha esnek ve yaratıcı çözümler bulur. Sanatsal ifade yoluyla bireylerin sezgisel ve yaratıcı yanları ile bağlantıya geçmeleri kolaylaşır. Yapılan anlamlandırma çalışmaları sayesinde sezgi (sağ beyin) ve düşünce (sol beyin) arasında bütünleşme olur. Pek çok duyuyu (görme, dokunma, işitme, kinestetik) harekete geçiren bir yöntem olduğu için kişinin duyu bütünlüğüne de katkısı olur. Danışanın sanat ürünlerinde aldığı riskler, yaptığı dönüşümler ve oluşturduğu taslaklar, zamanı geldikçe gerçek hayattaki yansımalarını bulur. Bunun sonucunda içsel dönüşüm dış dünyadaki dönüşümle tamamlanmış olur.