Cemil Topuzlu Cad. Yeşil Kır Apt. No:20 Kat:1 Daire:6 Fenerbahçe
bilgi@dokudanismanlik.com
+90 (216) 550 55 22

Çocuklarla Psikoterapi / Oyun Terapisi

Anne-babayla yapılan görüşmelerde, çocuğun gelişimi ve yaşanılan sıkıntılarla ilgili bilgiler alınır. Çocuklar bilinçdışındaki korkularını, kaygılarını ve çatışmalarını oyun yoluyla dışa vurdukları için, çocuğu oyun içerisinde gözlemleyerek, çocuğun iç dünyası ve genel gelişimi hakkında bilgi edinilir. Bu bilgiler doğrultusunda çocuğa ve anne-babaya yardımcı olabilmek mümkün olur. Hedef, çocuğun ihtiyaçlarını belirlemek ve yaşadığı sıkıntıları azaltmaktır. Bu hedefler doğrultusunda ilerleyebilmek için aile sistemi ile işbirliği içinde çalışılır.

Ergenlerle Psikoterapi

Ergenin kendisiyle ve anne-babasıyla yapılan görüşmelerde, ergenin yaşadığı gelişimsel ve çevresel zorluklar hakkında bilgi edinilir. Bu bilgi doğrultusunda ergen ve ailesi ile yapılan çalışma; hayatın bu yeni dönemine uyum sağlayabilme, karşılaşılan sorunları çözebilme, kendi duygularını ifade edebilme, karşısındakinin duygularını anlayabilme ve uygun şekilde tepki verebilme gibi becerileri geliştirmeyi içeren bir danışmanlık sürecini içerir.