Cemil Topuzlu Cad. Yeşil Kır Apt. No:20 Kat:1 Daire:6 Fenerbahçe
bilgi@dokudanismanlik.com
+90 (216) 550 55 22

Bireysel Psikoterapi

Bireysel danışmanlık; duygusal, düşünsel ve davranışsal alanlarda yaşanan problemler ve zorluklar nedeniyle başvurulan bir psikolojik destek sürecidir. Bireysel danışmanlık sürecinde, öncelikle sorunun ne/ler olduğu, ne zaman başladığı, nasıl devam ettiği araştırılır; kişinin geçmişindeki belirleyici sebepler ve bugünki tetikleyici ve/ya devam ettirici etkenler araştırılır. Kişinin ihtiyaçları ve ne tür değişimler hedeflediği tespit edilir. Bu gözlem ve değerlendirmelerin ışığında, kişinin beklentileri ve hedefleri netleştikçe, yaşadığı sorunun çözümlenmesi yolunda sürecin rotası belirlenir ve uygulanır.

Bireysel danışmanlık süreci, genellikle haftada bir sıklıkta düzenli devam eden, 50 dakikalık seanslardan oluşan bir süreçtir. Yüzyüze yapılan görüşmelerde ilk hedef farkındalık ve içgörü geliştirmek, ikincil hedef ise kişiyi danışmanlık almaya sevk eden ana problemi azaltmak ve ortadan kaldırabilmektir.

Bireysel danışmanlık sürecinin kaç seans süreceği en sık sorulan sorulardan biridir. Ancak bu sorunun yanıtı birçok karmaşık faktöre göre değişir; danışan kişinin sürece olan katılımına ve motivasyonuna, yaşadığı sorununun niteliğine, şiddetine ve sıklığına, ve bunlara ek olarak da zaman içerisinde doğabilecek ve öngörülemeyen yeni stres faktörlerine göre değişkenlik gösterir.