Yeni Eklenen Makaleler

Duyuru!

 

60-78 Aylık Çocukların Okul Olgunluğu İçin Değerlendirilmesi

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 4+4+4 sistemi kapsamında okula başlama yaşını 60 ay olarak belirlemesi ile anne babaların çocuklarının okul olgunluğuna dair soru işaretleri artmış ve çocuklarının okul olgunluğunun saptanmasına dair talepleri çoğalmıştır. Bu doğrultuda Türk normları kullanılarak standardizasyon çalışmaları yapılmış bir okul olgunluğu ölçeğinin doktorlar tarafından hazırlanan değerlendirme raporuna katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çocukların okul olgunluğu ile ilgili değerlendirmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için Türk normları kullanılarak hazırlanmış bir ölçeğin kullanılması ve bu ölçeğin uygulayıcı sertifikasına sahip bir uzman tarafından uygulanıp raporlanması önemlidir. Aşağıda çocukların zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel gelişiminin detaylı olarak belirlendiği “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” ile ilgili bilgilendirici yazıyı bulabilirsiniz.

 

"Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği"

2003 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat tarafından 60-78 aylık çocukların, gelişimin her alanında, ilköğretime ne düzeyde hazır olduklarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Bu ölçek Türk çocuklarına özgü olarak geliştirilmiş olup, Türk normları kullanılarak standardizasyon çalışmaları tamamlanmıştır.

Ölçek, "uygulama formu" ve "gelişim formu" olmak üzere iki bölümden oluşur.

Uygulama formu çocukla birebir görüşme yapılarak gerçekleştirilir. Bu form “matematik becerileri, fen becerileri, ses çalışmaları, çizgi çalışmaları ve labirentler” olmak üzere 5 bölümden oluşur. Sorular, uygulayıcı sertifikasına sahip bir uzman tarafından kitapçıkta belirlenen sıraya göre çocuğa uygulanır ve çocuğun performansı gözlemlenerek verdiği cevaplar not edilir. Uygulama sırasında çocuğa herhangi bir geri bildirimde bulunulmaz veya çocuğun yanında puanlama yapılmaz.

Gelişim formu ise öğretmen ve/veya ebeveyn tarafından doldurulur. Bu form “zihinsel-dil gelişimi, sosyo-duygusal gelişim, fiziksel gelişim ve özbakım becerileri” olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bu bölüm formu dolduran yetişkinin çocukla ilgili gözlem bilgilerine dayalı olup, formda yer alan davranışları çocuğun sergileme sıklığına göre puanlaması istenir.

Değerlendirme yapılırken, her iki bölüm için toplam puanlar hesaplanır ve yaş dilimlerine göre ayrılmış tablolardan yüzdelik değerler bulunur. %75’lik dilim çocuğun ilköğretime hazır olduğu noktayı belirtir.

 

Merkezimize Başvurular

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan uzmanlar okul olgunluğu değerlendirmelerini daha sağlıklı ve kapsamlı yapabilmek ve kendi değerlendirmelerini bilimsel olarak desteklemek adına merkezimiz ile işbirliği yapmaktadırlar. Yapılan değerlendirmenin sonucu, başvuru sürecinin başında ve uygulamanın sonunda aile ve uzmanla yapılan görüşmeler de entegre edilerek hem yönlendiren uzman kişiye hem de aileye bir rapor olarak sunulmaktadır.